Supporterklubben Sky Blues

Strömvallen 1923-2015

Månadsarkiv: februari 2014

SKY BLUES ÅRSMÖTE 2014 – GEFLE IF:S KANSLI, MÅNDAG 17/2 19.00

Missa inte Sky Blues årsmöte imorgon! Många viktiga frågor ska behandlas och en ny styrelse ska väljas. Alla intresserade är välkomna och som medlem 2013 eller 2014 har du även rösträtt på mötet.

DAGORDNING:

1) Årsmötets öppnande
2) Röstlängd
3) Årsmötets utlysande
4) Dagordningens godkännande
5) Val mötesfunktionärer, protokolljusterare och rösträknare
6) Verksamhetsberättelse 2013
7) Ekonomi
8) Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
9) Motioner
10) Propositioner
11) Medlemsavgifter 2015
12) Val av styrelse 2014
– Val av ordförande
– Val av sekreterare
– Val av kassör
– Val av ledamöter
– Val av suppleanter
13) Tifoverksamhet
14) Valberedning
15) Stampub
16) Övriga frågor
17) Årsmötet avslutas

Varmt välkomna GIF-vänner!